GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Konferencja "Ochrona krajobrazu kulturowego - XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego"
wtorek, 20 września 2011 09:28

W dniach 15 – 16 września 2011 r. w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku, odbyła się konferencja  zorganizowana przez Suwalski Park Krajobrazowy we współpracy z Fundacją Heifer Project International, Urzędem Marszałkowskim Województwa  Podlaskiego, Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Bankiem Spółdzielczym Rutka-Tartak pt.: "OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO – XXXV LAT SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO".

Konferencja odbyła się jako dwudniowa sesja, gdzie pierwszego dnia, prezentowane były referaty dotyczące zagadnień ochrony krajobrazu kulturowego. Przedstawione zostały również wyniki najnowszych badań prowadzonych na terenie Parku, na temat czynników przyrodniczych i kulturowych kształtujących obecny krajobraz.


Natomiast drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny „Śladami osadnictwa Jaćwieskiego pogranicza polsko-litewskiego”.


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele parków krajobrazowych z całej Polski, służby parków narodowych województwa podlaskiego, służby wojewódzkie konserwatora ochrony zabytków, władze administracyjne i samorządowe województwa podlaskiego, samorządy lokalne, nadleśnictwa i inne instytucje działające na rzecz ochrony przyrody.