GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Uwaga konkurs internetowy !!
czwartek, 18 października 2012 06:34

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w konkursie

pn. „Konkurs – Symbol Natury 2000 w Polsce”

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy Internauci, którzy są gośćmi portalu internetowego: www.natura2000.fwie.pl i wypełnią znajdujący się w nim formularz. Należy podać propozycję symbolu, który kojarzy się z Naturą 2000 w Polsce – gatunki zwierząt i roślin, siedlisk przyrodniczych, elementów przyrody nieożywionej.

Termin  nadsyłania propozycji upływa w dniu 26 października 2012 (do godz. 24:00). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 października 2012, jego wyniki zostaną opublikowane na portalu internetowym w dziale: Konkurs. Jury wybierze 3 symbole o największej ilości zgłoszeń. Spośród osób, które nadesłały jeden z 3 wybranych przez Jury symboli, zostaną wylosowane 3 nagrody w postaci sprzętu turystycznego i koszulek projektowych. Przewidziano również wylosowanie dla 30 osób uczestniczących w konkursie pakiet edukacyjny i koszulkę.

Jeżeli chcesz wziąć udział w  konkursie to wejdź na stronę:

http://natura2000.fwie.pl/index.php/konkursy/formularz-konkursowy

i koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu.