GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPK „KRAINA HAŃCZY”

Malesowizna - Turtul 24
16-404 Jeleniewo

tel.
/87/ 569 18 01 /fax. /87/ 569 76 36
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „KRAINA HAŃCZY” powstało 30 czerwca 1994 roku. Stowarzyszenie działa w oparciu o statut oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Najwyższą władzą orgaznizacji jest Walne Zgromadzenie. Organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia jest Zarząd.

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- podejmowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw i działań służących ochronie wartości przyrodniczych i kulturowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Szeszupy,

- popularyzowanie idei ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Szeszupy oraz ich walorów krajoznawczych i turystycznych.

 

Stowarzyszenie liczy 50 członków zwyczajnych i trzech honorowych.

 

Środki finansowe organizacja gromadzi poprzez składki udziałowe, dochody od sprzedaży wydawnictw przyrodniczo-turystycznych oraz dotacji i darowizn.

 

Stowarzyszenie poprzez dotychczasową działalność posiada duże doświadczenie z zakresu współpracy ze społecznością lokalną, organami administracji rządowej i samorządowej oraz odwiedzającymi Suwalski Park Krajobrazowy.

 

Przykłady działań Stowarzyszenia:

 • Wykup gruntów pod wieżę widokową w Przełomce oraz drogi do rezerwatu „Głazowisko bachanowo”;

 • Publikacja map, przewodników i innych wydawnictw związanych z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym,

 • „Zwiększenie lesistości oraz wprowadzenie zadrzewień na obszarze SPK i jego otuliny” (GEF/SGP, FWW),

 • „Czynna ochrona tras wiosennych wędrówek płazów” (1999-2010),

 • „Rozwój bazy do prowadzenia edukacji ekologicznej w Suwalskim Parku Krajobrazowym” (WFOŚiGW i NFOŚiGW),

 • ”Wykorzystujemy możliwości integracji dla zrównoważonego rozwoju suwalskiej wsi” (SIRT,PHARE),

 • „Czynna ochrona wybranych elementów przyrodniczych obszarów chronionych północnej Suwalszczyzny” – czynna ochrona płazów, nietoperzy i owadów żyjących w glinie (GEF/SGP i EkoFundusz),

 • we współpracy z WPN, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, Wiejsiejskim Parkiem Regionalnym (Litwa), Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „OŚ” zrealizowano projekt „Czynna ochrona bioróżnorodności biologicznej na obszarach chronionych Euroregionu Niemen”,

 • przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zrealizowano projekt związany z wykorzystaniem energii odnawialnych „Sięgnij po słońce” (GEF/SGP, NFOŚiGW);

 • wspólnie z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną zrealizowano projekt „Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny” (GEF/SGP, Phare1);

 • „Tradycja dla ludzi, ludzie dla tradycji” w ramach, którego ogłoszono konkurs na najlepszą potrawę regionalną oraz najciekawsze święto w regionie (Fundusz Wspomagania Wsi).

 • „Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich na terenie SPK i jego otuliny”(zachowanie i odtwarzanie starych odmian sadowniczych, odtwarzanie chowu starych ras zwierząt, stosowanie rodzimych gatunków drzew i krzewów) (Fundacja Heifer Project International, GEF/SGP),

 • konferencja z okazji XXX-lecia SPK „Parki Krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej (publikacja pokonferencyjna, kalendarz okolicznościowy, płyta CD o SPK; WFOŚ i GW, NFOŚiGW),

 • siedem edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Poznajemy parki krajobrazowe Polski” – etap wojewódzki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, Powiatowy FOŚiGW),

 • „Ochrona zasobów biologicznych północnej Suwalszczyzny – utworzenie szkółki i kolekcji zachowawczej starych odmian drzew owocowych przy Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku” (GEF/SGP, Powiat Suwalski),

 • „Zwiększenie atrakcyjności edukacyjno - turystycznej ścieżek poznawczych w SPK” (WFOŚiGW) – siedem ścieżek poznawczych,

 • „Czynna ochrona nietoperzy z udziałem mieszkańców SPK” – Fundusz Wspomagania Wsi.

 • Udrożnienie i modernizacja węzła szlaków turystycznych w sąsiedztwie siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu (Urząd Marszałkowski, środki UE)

 • „Czym jest Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000” – program edukacyjny skierowany do gmin, szkół; konferencja, wydawnictwo pokonferencyjne, wystawa i kalendarz „Natura 2000 0 Powiat Suwalski” (WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Suwałkach).

 • Odtwarzanie hodowli rodzimych ras drobiu oraz uprawy tradycyjnych sadów jako źródło dodatkowego dochodu dla rolników z Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Fundacja Heifer Project International)

 • Ochrona tradycyjnych sadów przydomowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym (Fundacja Wspomagania Wsi)

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Pliki do pobrania: