GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Ochrona przyrody

Środowisko przyrodnicze Suwalskiego Parku Krajobrazowego to głównie tereny rolnicze, a więc przekształcone i użytkowane przez człowieka. Większość gruntów jest prywatnych, dlatego pomyślność działań związanych z ochroną przyrody w dużej mierze zależy od dobrej woli ich właścicieli. Atutem tego obszaru jest duża różnorodność środowisk przyrodniczych i stosunkowo mało zmieniony, tradycyjny sposób gospodarowania. Dlatego głównym celem ochrony przyrody w parku jest zachowanie takiego stanu. Wymaga to prowadzenia różnych działań związanych z ochroną czynną. W celu zachowania półnaturalnych pastwisk, w obrębie głazowisk objętych ochroną rezerwatową organizowany jest wypas bydła. Z myślą o utrzymaniu takich siedlisk również poza rezerwatami, dla mieszkańców SPK zorganizowano spotkania informacyjne mające zachęcić ich do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych, promujących proekologiczny sposób gospodarowania. Pozyskano środki finansowe na zalesienie i zadrzewienie obrzeży jezior (m.in. jeziora Hańcza), stromych zboczy i stoków narażonych na erozję oraz terenów przydomowych i komunikacyjnych.

Przeprowadzono też szereg działań związanych z czynną ochroną różnych grup zwierząt, m.in.:

- wykonano budowle gliniane dla owadów żyjących w glinie,

- zabezpieczono trasy migracji płazów oraz odtwarzane są miejsca ich rozrodu,

8_traszki wdrujce do wody.jpg
Traszki wędrujące do wody
poprzednie  strona 3/3  następne
8_traszki wdrujce do wody.jpg
9_traszka zwyczajna.jpg

- zabezpieczono miejsca hibernacji i rozrodu nietoperzy (remont 19 piwnic ziemnych, budki lęgowe dla nietoperzy, remont strychu drewnianego kościoła w Jeleniewie zasiedlanego przez jedną z dwóch w Polsce kolonię rozrodczą nocka łydkowłosego Myotis dasycneme),

14_nocek rudy.jpg
Nocek rudy
poprzednie  strona 1/5  następne
10_mroczek pozocisty1.jpg
12_mroczek pozocisty6.jpg
13_nocek rudy w szczelinie.jpg
14_nocek rudy.jpg

- podjęto próby reintrodukcji niektórych gatunków zwierząt, m.in. raka szlachetnego Astacus astacus, oraz rzekotki drzewnej Hyla arborea,

- utworzono kolekcję zachowawczą (przy Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku) i kilkadziesiąt sadów przydomowych z lokalnymi odmianami drzew owocowych,

10_okulizacja w szkce w turtulu.jpg
Pisklęta zielononóżki kuropatwianej
poprzednie  strona 1/4  następne
10_okulizacja w szkce w turtulu.jpg
11_tworzenie szkki w lipniaku.jpg
12_szkka w lipniaku.jpg
13_nowy sad starych odmian w lipniaku.jpg

- przywracane są także tradycyjne rasy zwierząt hodowlanych, takie jak kura zielononóżka i gęś suwalska.

4_g suwalska1.jpg
poprzednie  strona 2/3  następne
4_g suwalska1.jpg
5_g suwalska2.jpg
7_szkolenie przez fundacj heifer.jpg
6_g suwalska3.jpg

 

Opracował: Paweł Siwak