GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Inicjatywy

W październiku 2015 roku Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” rozpoczęło realizację zadnia „Czynna ochrona i popularyzacja elementów przyrodniczych obszarów chronionych Suwalszczyzny”, w ramach którego planowane są następujące działania:

 

1. Ochrona owadów gniazdujących w glinie

2. Ochrona mikro- makroorganizmów żyjących w martwym drewnie

3. Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich - odtwarzanie tradycyjnych sadów

4. Tworzenie przydomowych zadrzewień przy wyłącznym udziale rodzimych gatunków drzew i krzewów

5. Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich Suwalszczyzny - odtwarzanie rodzimych ras kur

6. Ochrona gniazd bociana białego

7. Wyposażenie szlaków turystycznych w miejsca odpoczynku z zastosowaniem rozwiązań służących ochronie przyrody

8. Ziołowe ogrody - ochrona flory Suwalszczyzny

9. Czynna ochrona nietoperzy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pobytu letniego

10. Czynna ochrona nietoperzy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pobytu zimowego

11. Ograniczenie antropopresji na punktach widokowych SPK

12. Ograniczenie wpływu ruchu turystycznego na stan zachowania rezerwatu przyrody "Jezioro Hańcza"

13. Oszczędzam energię - dbam o środowisko. Zastosowanie kolektorów słonecznych w bazie edukacyjnej i kwaterach agroturystycznych Suwalszczyzny"

14. Budowa izolatki dla zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Mikołajówce

15. Ochrona cennych gatunków ryb występujących w wodach SPK

16. Punkty samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy trasie rowerowego szlaku Polski Wschodniej

17. Ochrona ptaków dziuplaków na obszarze SPK i terenach sąsiednich

18. Ogrody deszczowe jako modelowe rozwiązania dla agroturystyki i obiektów turystycznych na Suwalszczyźnie

19. Wyposażenie rzeki Czarna Hańcza (na stawie Turtulskim) w infrastrukturę zabezpieczającą strefę przybrzeżną wody

20. Ochrona miejsc rozrodu płazów poprzez odtwarzanie miejsc rozrodu, tj. niewielkich zbiorników (oczek wodnych)

 

 


Projekt dofinansowany ze środków Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w ramach
programu: „Wzmocnienie
działań społeczności lokalnych
na rzecz
zrównoważonego rozwoju”.


Za treść zamieszczonej informacji odpowiada
Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”