GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Tworzenie przydomowych zadrzewień przy wyłącznym udziale rodzimych gatunków drzew i krzewów
poniedziałek, 23 maja 2016 06:21

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w ramach inicjatywy „Tworzenie przydomowych zadrzewień przy wyłącznym udziale rodzimych gatunków drzew i krzewów” przekazało około 700 sadzonek do 7 gospodarstw z Suwalszczyzny.

Obdarowani zobowiązani zostali do przekazania części sadzonek drzew i krzewów trzem sąsiadom, szkołom i gminom. W wielu przypadkach nasadzeń dokonano  podczas tegorocznego „Dnia Ziemi”. W akcji zadrzewieniowej wzięły udział m.in. szkoły z Wiżajn, Pawłówki, Białobrzegów, Dom Dziecka w Pawłówce, Zakład Aktywności Zawodowej „Sowa” w Lipniaku, Gmina i Biblioteka Gminna w Jeleniewie.

 

W przydomowych zadrzewieniach znalazły się jedynie rodzime gatunki drzew i krzewów, np. jałowiec pospolity, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, kalina koralowa, trzmielina pospolita, jarząb pospolity, głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina, bez czarny i inne.

 

Zadrzewienia to bardzo ważny element wiejskiego krajobrazu. Bardzo korzystnie oddziałują one na mikroklimat poprzez hamowanie prędkości wiatru, ograniczenie strat wody w skutek parowania,  ograniczenie erozji wietrznej i wodnej, zwolnienie tempa topnienia śniegu oraz ograniczenie przemieszczania się związków chemicznych (nawozy mineralne, pestycydy). Stanowią też miejsce żerowania i rozrodu owadów (w tym zapylających), płazów, ptaków i ssaków.

Niektóre obszary Suwalszczyzny, a szczególnie te z dominacją gospodarki rolnej, charakteryzują się niską lesistością oraz małym udziałem zadrzewień w krajobrazie. Celem inicjatywy jest tworzenie i uzupełnianie zadrzewień przydomowych i przydrożnych oraz zachęcanie do wprowadzania rodzimych gatunków drzew i krzewów.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu: „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Za treść zamieszczonej informacji odpowiada Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”