GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Parking przy Górze Leszczynowej
poniedziałek, 11 lipca 2016 12:45

Utwardzenie kamieniem polnym powierzchni parkingu w Przełomce to dalszych ciąg prac mających na celu poprawę infrastruktury turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  Parking znajduje się przy trasie na punkt widokowy na Górze Leszczynowej – najwyższe wzniesienie nad jeziorem Hańcza (ok. 272 m n.p.m.).  Na parkingu można zostawić 4-5 samochodów i udać się (ok. 0,5 km) na wieżę widokową, z której roztacza się widok na jezioro Hańcza i wschodnią część Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wokół parkingu zamontowano drewniane barierki oraz posadzono drzewa. Ustawiono też tablicę opisującą rezerwat przyrody jezioro Hańcza oraz okolice Przełomki.


Szacunkowo rocznie Suwalski Park Krajobrazowy odwiedza około 50 tys. turystów, którzy w większości poruszają się samochodami. Zwiększona ilość pojazdów wymusza tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących miejsc parkingowych, tak aby nie dochodziło do pozostawiania samochodów nad brzegami jezior, czy też w innych wrażliwych przyrodniczo miejscach. Remont parkingu w Przełomce ma m.in. za zadanie ograniczenie wpływu ruchu samochodowego na rezerwatowe jezioro Hańcza.

Projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu: „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Za treść zamieszczonej informacji odpowiada Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”