GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Wyposażenie szlaków turystycznych w miejsca odpoczynku.
czwartek, 29 września 2016 09:52

Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Suwalszczyzny, a szczególnie funkcjonujących form ochrony przyrody, wymaga wielu złożonych działań, które wzajemnie się uzupełniają. Atrakcyjne przyrodniczo tereny są jednocześnie przedmiotem zainteresowania ze strony turystów, których obecność może stanowić zagrożenie dla przyrody i krajobrazu. Aby pogodzić rozwój turystyki z ochroną środowiska przyrodniczego należy wyposażyć obszar w odpowiednią infrastrukturę.

W ramach inicjatywy „Wyposażenie szlaków turystycznych w miejsca odpoczynku z zastosowaniem rozwiązań służących ochronie przyrody” Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy” doposażyło szlaki i obiekty turystyczne w miejsca odpoczynku (wiaty), które poza funkcją  bezpośredniej ochrony zasobów przyrody (mur z gliny służący ochronie owadów żyjących glinie, drewniany tradycyjny płot nawiązujący do ochrony organizmów żyjących w martwym drewnie,  kosze na śmieci), będą też pełniły funkcję rekreacyjną. Wiaty stanęły w miejscowościach: Mierkinie, Bachanowo, Rutka, Kopiec i Hołny Wolmera.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu: „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Za treść zamieszczonej informacji odpowiada Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”