GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
„Doliną Czarnej Hańczy"

Trasa: Turtul – Błaskowizna

Długość: 3,5 km

Oznakowana kolorem zielonym.

Ścieżka rozpoczyna się w Turtulu i prowadzi do najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza.

Wędrując wzdłuż doliny rzeki Czarna Hańcza, jednego z najpiękniejszych fragmentów Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zaobserwować można wiele form rzeźby polodowcowej: dolinę rzeczną, rynnę lodowcową, oz turtulski, dolinę zawieszoną oraz rezerwat „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”.

Na trasie ścieżki można także obejrzeć ślady funkcjonowania zakładu przerobu kamieni z okresu II wojny światowej, który dostarczał materiału m.in. do budowy kwatery Hitlera w Gierłoży koło Kętrzyna (tzw. Wilczego Szańca).

Ścieżka jest typową trasą pieszą na której obowiązuje zakaz ruchu rowerowego.

 

Przy wejściu na ścieżkę dostępna jest „cegiełka” wstępu na rzecz utrzymania ścieżki.

Wartość „cegiełki”: 4 zł/osoba dorosła, 2 zł uczniowie i studenci.

Do nabycia:
1. w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna- Turtul (w godzinach pracy),
2. w Bachanowie 7 (u właściciela gruntów).

Od sprzedającego ŻĄDAJ POTWIERDZENIA ZAKUPU („cegiełka” z pieczątką Stowarzyszenia).

„Cegiełkę” rozprowadza Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy” (podstawa - rozdział II, § 5, pkt. 1, 2 statutu Stowarzyszenia). Przychód przeznaczony jest na utrzymanie urządzeń technicznych i porządku na ścieżce.