GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego nr 43464 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.
wtorek, 14 marca 2017 19:08

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22.12.2015 r.poz.2164 z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą PZP.
Postępowanie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 43464 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wyposażenia wnętrz, rekonstrukcji młyna wodnego w Turtulu na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego” - pobierz

SIWZ - pobierz

 

 

Znak sprawy: SMSPK-1/6/2017 Malesowizna-Turtul, 24.03.2017 r.


ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy opracowania projektowego o nazwie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wyposażenia wnętrz, rekonstrukcji młyna wodnego w Turtulu na potrzeby  Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego”

Zamawiający na zrealizowanie zamówienia posiada kwotę 150 000 zł brutto:

W dniu 24.03.2017 wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty Nazwa oferenta Wskazanie zakresu oferty Termin wykonania Cena oferty zł brutto
1

KPLA Piotr Kostrzewski; ul. Mińska 25 lok. 535;

03-808 Warszawa
Część 2 zamówienia Wykonanie projektu wystaw, prezentacji multimedialnej i wizualizacji 90 dni od zatwierdzenia koncepcji 95 250,00
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu xxxxxxxxxxxx 22 140,00
2


RENOVA Sp. z o.o.; ul. Wilcza 42/14; 00-672 Warszawa

Część 1 zamówienia Wykonanie wielobranżowego projektu architektonicznego robót    budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 110 dni od zatwierdzenia koncepcji 318 570,00
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu xxxxxxxxxxxx 47 970,00
Część 2 zamówienia Wykonanie projektu wystaw, prezentacji multimedialnej i wizualizacji 110 dni od zatwierdzenia koncepcji 147 600,00
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu xxxxxxxxxxxx 44 280,00

W związku z tym, że ceny złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.

Znak sprawy: SMSPK-1/6/2017                          Malesowizna-Turtul, 24.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy opracowania projektowego o nazwie: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wyposażenia wnętrz, rekonstrukcji młyna wodnego w Turtulu na potrzeby  Ośrodka Edukacji Przyrodniczej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK) wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego”

Zamawiający na zrealizowanie zamówienia posiada kwotę 150 000 zł brutto:

W dniu 24.03.2017 wpłynęły 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Wskazanie zakresu oferty

Termin wykonania

Cena oferty zł brutto

1

KPLA Piotr Kostrzewski; ul. Mińska 25 lok. 535;

03-808 Warszawa

Część 2 zamówienia Wykonanie projektu wystaw, prezentacji multimedialnej i wizualizacji

90 dni od zatwierdzenia koncepcji

95 250,00

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu

xxxxxxxxxxxxx

22 140,00

2

RENOVA Sp. z o.o.

ul. Wilcza 42/14

00-672 Warszawa

Część 1 zamówienia Wykonanie wielobranżowego projektu architektonicznego robót             budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

110 dni od zatwierdzenia koncepcji

318 570,00

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu

xxxxxxxxxxxx

47 970,00

Część 2 zamówienia Wykonanie projektu wystaw, prezentacji multimedialnej i wizualizacji

110 dni od zatwierdzenia koncepcji

147 600,00

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu

xxxxxxxxxxxxxx

44 280,00

W związku z tym, że ceny złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione.