GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
Konkurs na scenariusz zajęć „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają”
piątek, 30 czerwca 2017 07:07

Białowieski Park Narodowy ogłasza konkurs na scenariusz zajęć „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają". Przedmiotem Konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dotyczących płazów, ich roli w przyrodzie i życiu człowieka, dla wybranej kategorii wiekowej, z uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania.

Konkurs jest skierowany do nauczycieli, edukatorów, studentów, członków stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody, ośrodków edukacji ekologicznej oraz innych osób zainteresowanych ekologią i ochroną przyrody. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o płazach i ich roli w ekosystemie przyrodniczym.

Zapraszamy do zapoznana się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału.