GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
„Na Górę Zamkową”

Trasa: Szurpiły – Kazimierówka 

Długość: 6 km

Oznakowana kolorem niebieskim.

Ścieżka ma swój początek we wsi Szurpiły, założonej około 1667 roku przez kamedułów wigierskich, dawnych właścicieli licznych dóbr na Suwalszczyźnie.

Na trasie wiodącej pomiędzy malowniczo położonymi jeziorami szurpilskimi zapoznać się można z wczesnośredniowiecznym grodziskiem obronnym Jaćwingów, historią Jaćwieży na ziemi suwalskiej oraz formami akumulacji lodowcowej w zagłębieniu Szeszupy.

Zwiedzanie warto rozpocząć od „Izby Pamięci Jaćwieskiej” w Szurpiłach. W Izbie znajduje się makieta przedstawiająca fragment Góry Zamkowej, repliki znalezionych tutaj zabytków
archeologicznych, a także tablice z opisem przeprowadzonych badań archeologicznych.

Z położonymi u podnóża Góry Zamkowej i Cmentarnej głazami związana jest legenda o litewskim bogu wód Żaltisie.

Od 2010 roku trasa ścieżki została zmieniona. Ścieżka kończy się w Kazimierówce, a nie jak dotychczas w Sidorówce. Wydawnictwa sprzed 2010 roku nie uwzględniają tej zmiany.