GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: turtulspk@gmail.com
Finał Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Róznorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"
środa, 06 grudnia 2017 10:36

28 listopada 2017 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”.

 

Konkurs, dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku, adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Uzyskał Honorowe Patronaty: Kuratora Podlaskiego, Starosty Hajnowskiego, Przewodniczącego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność Regionu Podlaskiego, Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz parków krajobrazowych i narodowych: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wigierskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, które były jednocześnie współorganizatorami Konkursu.

Tematyka konkursu dotyczyła między innymi zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska, zagrożeniami  różnorodności biologicznej oraz zagrożonymi i ginącymi gatunkami. Tegoroczna edycja zwracała szczególna uwagę na zasoby wodne Podlasia, ekosystemy wodne podlaskich obszarów chronionych oraz na występujące na tych obszarach płazy.

Do finału Konkursu zakwalifikowało się 54 uczestników reprezentujących ponad dwadzieścia miast i miejscowości Podlasia. Suwalski Park Krajobrazowy reprezentowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach: Lidia Rudziewicz, Wioleta Jurgielewicz i Konrad Rudziewicz. Uczestnicy zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym ich wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą oraz świadomość dotyczącą procesów ekologicznych zachodzących w przyrodzie a także świadomość odnośnie roli człowieka w środowisku przyrodniczym.

Zwycięzcami VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” zostali:

I miejsce (ex aequo)

Kamila Karpienko - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, opieka merytoryczna: Bożena Sierżan

Urszula Bogusława Radziszewska - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska

II miejsce

Aleksandra Kuryło - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz

Ponadto w pierwszej dziesiątce najlepszych znaleźli się:

Milla Przygodzka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz

Łukasz Marcin Więcław -  Publiczne Gimnazjum nr 32, Dwujęzyczne w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska

Mateusz Pul - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska

Emilia Krysztopowicz - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, opieka merytoryczna: Joanna Chrzanowska

Aneta Sokołowska - Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, opieka merytoryczna: Alicja Rowińska

Maja Sadowska - Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach, opieka merytoryczna: Małgorzata Muszyńska-Garstka

Zuzanna Bakun - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, opieka merytoryczna: Barbara Olszewska

Gratulujemy wszystkim finalistom i ich nauczycielom!

Zdjęcia: Andrej Saveljev