GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Jezioro Hańcza

Jezioro Hańcza - najgłębsze jezioro w Polsce i w Europie niżowej (głębokość maks. 106 m, gł. śr. 39,1 m, objętość 118,648 mln m3, powierzchnia 303,56 ha, długość linii brzegowej 12600 m). Wody jeziora wypełniają głęboką rynnę polodowcowową. Brzegi otacza wysoka i stroma skarpa. Unikalny charakter ma plaża Hańczy, pokryta rozległymi głazowiskami. Nagromadzenie głazów powstało podczas wytapiania zalegającej w rynnie jeziora bryły martwego lodu. Największy z głazów - kamienień graniczny (ponad 11 m w obwodzie) - pomnik przyrody, leży przy wschodnim brzegu zbiornika. Dno jeziora charakteryzuje się stromymi stokami. Pełno tu rowów, dołów, górek i stromych wąwozów. Miejscami płycizny sięgają do 50 m od linii brzegowej, w innym miejscu brzeg urywa się gwałtownym urwiskiem.

Kamieniste brzegi Hańczy pozbawione są prawie całkowicie roślinności brzegowej. Roślinność zanurzona tworzy rozległe podwodne łąki, w skład których wchodzą gatunki roślin typowych dla wód czystych, przezroczystych i głębokich (ramienice: zwyczajna, szorstka i szczeciniasta - charakterystyczna dla jezior górskich, na niżu spotykana jedynie w Hańczy)

Na uwagę zasługuje fauna bezkręgowa jeziora Hańcza, a w szczególności, rzadko spotykany w Polskich jeziorach, zespół skorupiaków stenotermicznych (chłodno- i tlenolubnych): m.in. Pallasea quadrispinosa - skorupiak z rzędu obunogów (relikt polodowcowy), Eurytemora gracilis - widłonóg - gatunek notowany w Polsce tylko w jez. Hańcza (charakterystyczny dla rzek syberyjskich).

Z ryb warto wymienić: sieję, sielawę, stynkę, węgorza, szczupaka oraz takie rzadkości jak reintrodukowaną troć jeziorową, strzeblę potokową, głowacza białopłetwego (chr.) i głowacza pręgopłetwego (chr.)- gatunki niespotykane w jeziorach niżowych Polski, poza Hańczą.

Ze względu na unikalny charakter jeziora w 1963 roku utworzono tutaj rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza”.

20. rak. a. markiewicz.jpg
Rak /A.Markiewicz/
poprzednie  strona 2/5  następne
17. oko. a. markiewicz.jpg
19. rak. a. markiewicz.jpg
18. szczupak. a. markiewicz.jpg
2. jezioro hacza.jpg
20. rak. a. markiewicz.jpg
21. pijawka. a. markiewicz.jpg
22_racicznice. a. markiewicz.jpg
23. racicznice. a. markiewicz.jpg