GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Przygotowania do utworzenia nowych obszarów chronionych
środa, 11 grudnia 2019 11:24

Suwalski Park Krajobrazowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego zrealizował zadanie pn. „Rozpoznanie przyrodnicze obszarów planowanych do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

W ramach zadania została przeprowadzona inwentaryzacja florystyczna i malakologiczna trzech obszarów wskazanych przez Plan Ochrony SPK do objęcia szczegółową formą ochrony w postaci użytku ekologicznego lub rezerwatu. Obszary te są przede wszystkim torfowiskami i wilgotnymi terenami otwartymi. Dotychczas brakowało jednak konkretnych i szczegółowych danych o bogactwie przyrodniczym tych terenów.

W wyniku inwentaryzacji zebrano szczegółowe dane o roślinach i ślimakach lądowych następujących terenów:

 

Rynna subglacjalna doliny Czarnej Hańczy: stwierdzono tu 409 gatunków roślin naczyniowych, w tym 10 gatunków cennych tj. chronionych i/lub zagrożonych wyginięciem (m.in. rzepik szczeciniasty, kruszczyk błotny, kocanki piaskowe) oraz 21 cennych gatunków mszaków (m.in. błotniszek wełnisty, jodłówka pospolita, drabik drzewkowaty); stwierdzono tu 25 gatunków ślimaków lądowych, w tym 4 gatunki cenne (m.in. poczwarówkę jajowatą i poczwarówkę zwężoną)

 

Torfowisko przejściowe pomiędzy jez. Hańcza a jez. Boczniel: stwierdzono tu 99 gatunków roślin naszyniowych, w tym 8 gatunków cennych (m.in. turzyca strunowa, pływacz drobny, gruszyczka okrągłolistna) oraz 14 cennych gatunków mszaków (m.in. mokradłoszka zaostrzona, rokietnik pospolity, torfowiec frędzelkowaty); stwierdzono tu 6 gatunków ślimaków lądowych w tym 1 gatunek cenny: szklarkę zielonawą.

 

Źródliska Szeszupy: stwierdzono tu 189 gatunków roślin naczyniowych , w tym 5 gatunków cennych (m.in. rosiczka okrągłolistna, kukułka krwista, wawrzynek wilczełyko) oraz 13 cennych gatunków mszaków (m.in. próchniczek błotny, fałdownik nastroszony, widłoząb miotłowy); stwierdzono tu 29 gatunków ślimaków lądowych, w tym 5 gatunków cennych (m.in. poczwarówkę jajowatą i poczwarówkę zwężoną)

 

Obszary, które podlegały inwentaryzacji, są położone w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska. Ze względu na duże bogactwo przyrodnicze, stwierdzone tu w ramach niniejszego zadania, wszystkie obszary otrzymały rekomendację do objęcia ich dodatkową formą ochrony w postaci użytku ekologicznego lub rezerwaty przyrody.

 

Zadanie „Rozpoznanie przyrodnicze obszarów planowanych do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku.