GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
"Polodowcowa rynna jeziora Hańcza - ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”

 

"Polodowcowa rynna jeziora Hańcza - ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

 

Lokalizacja projektu:

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POWIAT SUWALSKI

Gmina: Wiżajny (Mierkinie (Stara Hańcza), Dzierwany), Jeleniewo (Błaskowizna, Łopuchowo, Bachanowo, Malesowizna). Przerośl (Przełomka).

 

Celem projektu jest popularyzacja bogactwa przyrodniczego i geologicznego najgłębszego jeziora Polski oraz jego okolic, w tym doliny rzeki Czarna Hańcza. Projekt przewiduje utworzenie nowej ścieżki edukacyjnej (Stara Hańcza - Turtul 10,5 km), łączącej ze sobą dwie funkcjonujące ścieżki „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” (1,5 km) oraz „Doliną Czarnej Hańczy” (3,5 km).

Nowa ścieżka przybliży genezę polodowcowej doliny oraz związane z nią najcenniejsze obiekty przyrodnicze, geologiczne i krajobrazowe, tj.: park podworski w Starej Hańczy, rezerwat przyrody „Jezioro Hańcza” i rzekę Czarna Hańcza na odcinku od jeziora Hańcza do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu.

Planowane prace:

Park podworski w Starej Hańczy: odnowienie i modernizacja ścieżki edukacyjnej „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”: wymiana tablic edukacyjnych, remont  miejsc wypoczynku, zagospodarowanie terenu przy źródełku, ustawienie ławek, równoważni huśtawek oraz elementów edukacyjnych (pniaki, szczudła z wizerunkami zwierząt/roślin; tzw. światowidy), przygotowanie miejsca na ognisko.

Rezerwat przyrody „Jezioro Hańcza” (fragment niebieskiego szlaku pieszego): wyposażenie szlaku w tablice edukacyjne z opisem i mapą ścieżki oraz genezą i osobliwościami jeziora Hańcza; budowa wieży widokowej (ok.20 m) na Górze Leszczynowej w  Przełome z widokiem na jezioro Hańcza;

Dolina Czarnej Hańczy: budowa wieży widokowej w Malesowiźnie (ok. 20m) z widokiem na dolinę czarnej Hańczy i oz turtulski; budowa dodatkowego parkingu do 10 miejsc postojowych w Turtulu.

Większość elementów infrastruktury wykonana zostanie z naturalnych materiałów – kamieni i drewna (sosna/świerk/dąb). Projektowane wieże widokowe wykonane zostaną ze stali odpornej na warunki atmosferyczne.

 

Całkowita wartość zadania  - 1 982 155,09 zł

Dofinansowanie z RPOWP - 1 617 001,92 zł

 

Czas realizacji: 2020-2022 r.