GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Inwentaryzacja ptaków lęgowych
wtorek, 15 grudnia 2020 09:10

perkoz dwuczuby na gnieździe

Chociaż dotychczasowa wiedza o ptakach występujących na terenie SPK była dość duża, to jednak informacje te były niepełne. Brakowało danych, które gatunki ptaków gniazdują na terenie SPK, a które tylko tu zalatują. Wcześniej wiele ptaków obserwowano jedynie przypadkowo, z kolei inne ostatni raz były widziane lub słyszane wiele lat temu. Nie oznacza to wcale, że już tu nie zamieszkują... Po prostu niektóre gatunki ptaków są charakterystyczne i dzięki temu łatwe do rozpoznania, a inne może rozpoznać tylko specjalista (np. po śpiewie). Dlatego w bieżącym roku na terenie SPK przeprowadzono  profesjonalną ornitologiczną inwentaryzację.

 

Dzięki tegorocznej inwentaryzacji ornitologicznej powstała aktualna lista ptaków lęgowych SPK (w kolejności alfabetycznej): bąk Botaurus stellaris, białorzytka Oenanthe oenanthe, błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian biały Ciconia ciconia, bogatka Parus major, brzęczka Locustella luscinioides, cierniówka Sylvia communis, czajka Vanellus vanellus, czarnogłówka Parus montanus, czubatka Parus cristatus, czyż Carduelis spinus, derkacz Crex crex, dudek Upupa epops, dymówka Hirundo rustica, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł średni D. medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł zielony P. viridis, dzięciołek Dendrocopos minor, dziwonia Carpodacus erythrinus, dzwoniec Chloris chloris, gajówka Sylvia borin, gągoł Bucephala clangula, gąsiorek Lanius colurio, gil Pyrrhula pyrrhula, gołąb miejski Columbia livia, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, grzywacz Columba palumbus, jarząbek Tetrastes bonasia, jarzębatka Sylvia nisoria, jastrząb Accipiter gentilis, jerzyk Apus apus, kapturka Sylvia atricapilla, kawka Corvus monedula, kokoszka Gallinula chloropus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, kowalik Sitta europaea, krętogłów Jynx torquilla, krogulec Accipiter nisus, kruk Corvus corax, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, krzyżówka Anas platyrhynchos, kszyk Gallinago gallinago, kukułka Cuculus canorus, kulczyk Serinus serinus, kwiczoł Turdus pilaris, lerka Lullula arborea, łabędź niemy Cygnus olor, łyska Fulica atra, mazurek Passer montanus, modraszka Cyanistes caeruleus, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka żałobna F. hypoleuca, muchołówka szara Muscicapa striata, mysikrólik Regulus regulus, myszołów Buteo buteo, nurogęś Mergus merganser, oknówka Delichon urbica, paszkot Turdus viscivorus, pełzacz leśny Certhia familiaris, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, piecuszek Phylloscopus trochillus, piegża Sylvia curruca, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pliszka siwa Motacilla alba, pokląskwa Saxicola rubetra, potrzeszcz Emberiza calandra, potrzos E. schoeniclus, przepiórka Coturnix coturnix, puszczyk Strix aluco, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, rudzik Erithacus rubecula, samotnik Tringa ochropus, sikora uboga Parus palustris, skowronek Alauda arvensis, słonka Scolopax rusticola, słowik szary Luscinia luscinia, sosnówka Parus ater, sójka Garrulus glandarius, sóweczka Glaucidium passerinum, sroka Pica pica, strumieniówka Locustella fluviatilis, strzyżyk Troglodytes troglodytes, szczygieł Carduelis carduelis, szpak Sturnus vulgaris, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, śpiewak Turdus philomelos, świergotek łąkowy Anthus pratensis, świerszczak Locustella naevia, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek A. scirpaceus, trznadel Emberiza citrinella, uszatka Asio otus, wilga Oriolus oriolus, wodnik Rallus aquaticus, wrona siwa Corvus cornix, wróbel Passer domecticus, zaganiacz Hippolais icterna, zięba Fringilla coelebs, zimorodek Alcedo atthis, zniczek Regulus ignicapillus, żuraw Grus grus.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Województwa Podlaskiego

 

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”