GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Dolina Czarnej Hańczy

Czarna Hańcza, największa rzeka Suwalszczyzny, swój początek bierze w otulinie Parku, w okolicach wsi Okliny. Jako niewielki strumień, w Starej Hańczy, wpada ona do jeziora Hańcza, które opuszcza w Bachanowie, jako bystry potok o dużym spadku (24 m na odcinku 1,3 km), głośno szumiący pośród licznych głazów leżących w korycie rzeki. Na odcinku od Bachanowa do Turtula dolina rzeki jest wąska, nie przekracza 250 m szerokości i ponad 30 m głębokości. Środkiem doliny ciągnie się, na trzykilometrowym odcinku, 13 wydłużonych pagórków. Jest to oz turtulski – najpiękniejszy przykład ozu w Polsce! Ozem jest pagórek, na którym ulokowane są zabudowania siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a dwa następne to wyspy na zalewie.

Za Bachanowem Czarna Hańcza spowalnia swój bieg, a koło Turtula oglądamy ją, jako rozlewisko stawu turtulskiego. Poniżej Turtula wąska rynna przekształca się w szeroką  na  ponad  1 km  dolinę rzeczną, porośniętą lasem łęgowym, w którym meandruje Czarna Hańcza.

Rzekę i jej dolinę możemy podziwiać, wędrując ścieżką poznawczą „Doliną Czarnej Hańczy”.

czarna hacza w okolicach turtula. h. stojanowski.jpg
Czarna Hańcza w okolicach Turtula /H.Stojanowski/
czarna hacza w okolicach turtula. h. stojanowski.jpg
czarna hacza w okolicach turtulah. stojanowski.jpg
czarna hacza w okolicach. h. stojanowski turtula.jpg
czarna hacza.jpg
dolina zawieszona. p. malczewski.jpg
jaz w turtulu.jpg
oz turtulski.jpg
rynnowe jezioro hacza i dolina czarnej haczy. p. malczewski.jpg
rzeka cz. hacza. h. stojanowski.jpg
siedziba suwalskiego parku krajobrazowego wturtulu.jpg
staw turtulski.jpg
staw turtulski2.jpg
staw turtulski3.jpg

Czarna Hańcza, największa rzeka Suwalszczyzny, tylko na niewielkim odcinku płynie przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, lecz jest to fragment szczególnie zróżnicowany i piękny, określany - Doliną Czarnej Hańczy. Pomiędzy jeziorem Hańcza,a Turtulem na odcinku 2,5 km, dolina ma charakter wąskiej i głębokiej (30 m) rynny polodowcowej , którą płynie rzeka o bardzo dużym spadku, nadającym jej charakter górskiego potoku. Czarna Hańcza przelewa się tu z hukiem, pluszcze i szemrze na wielu głazach znajdujących się w jej korycie.

 

Po obu stronach, brzegi rzeki porasta las łęgowy, środkiem zaś ciągnie się 13 pagórków ozu turtulsko-bachanowskiego.

Zbocza doliny są strome, porośnięte miejscami sosnowo-świerkowymi młodnikami i roślinnością łąkową, mającą od strony południowej charakter ciepłolubnych muraw, zaś od północnej charakter źródliskowy. Odcinek poniżej Turtula to szeroka  na  ponad  1 km  dolina rzeczna, porośnięta lasem łęgowym, w którym meandruje Czarna Hańcza.

Oba odcinki doliny Czarnej Hańczy można podziwiać z punktu widokowego w Turtulu.