GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Warsztaty dla nauczycieli

W dniu 30 marca 2010 roku Suwalski Park Krajobrazowy zorganizował warsztaty edukacyjne dla nauczycieli. Były to pierwsze warsztaty realizowane w ramach projektu „Popularyzacja działań Lokalnych Ośrodków Edukacji Ekologicznej przy parkach krajobrazowych województwa podlaskiego”. W warsztatach uczestniczyło około 20 osób, głównie nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Suwalszczyzny oraz pracownicy parków krajobrazowych województwa podlaskiego.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz ofertą edukacyjną poszczególnych parków krajobrazowych województwa podlaskiego: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. W trakcie warsztatów odbyły się również zajęcia terenowe na fragmencie ścieżki poznawczej „Doliną Czarnej Hańczy” w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Warsztaty poprowadzili pracownicy merytoryczni wyżej wspomnianych parków krajobrazowych.

Wszyscy goście otrzymali pakiet materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

1.jpg
Warsztaty dla nauczycieli
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg