GALERIA

KONTAKT

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

tel./87/ 569 18 01
fax /87/ 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Wisząca Dolina "Gaciska"

Odgałęziająca się od doliny Czarnej Hańczy sucha dolina, której dno położone jest ("zawieszone") około 10 m ponad poziomem rzeki. Ciągnie się ona łukiem około 4 km w kierunku południowym, gdzie pod wsią Malesowizna ponownie łączy się z doliną Czarnej Hańczy.

Jest pięknym przykładem doliny wiszącej, powstałej w wyniku działalności wypływających spod lodowca rzek i strumieni w miejscu ich ujścia do dolin i obniżeń wypełnionych martwym lodem. Po wytopieniu się martwego lodu odsłania się położone znacznie niżej właściwe dno zagłębienia co powoduje, że dno doliny, uchodzącej do tego zagłębienia rzeki lodowcowej, staje się "zawieszone".

Zawieszoną dolinę można oglądać z pagórka ozowego w rezerwacie "Głazowisko Bachanowo" lub ze ścieżki „Doliną Czarnej Hańczy”.

dolina zawieszona. p. malczewski.jpg
Dolina zawieszona /P.Malczewski/
dolina zawieszona. p. malczewski.jpg